Med skogen vår er Åmot en del av fremtida og det grønne skifte.

Åmot er blant de 10 største skogkommunene i Norge.

%

av Åmot kommune er dekket av skog!
Mon tro hvor mange trær vi har tilsammen?

Få svaret!

Ca. trær! 60 millioner trær!

Rop i skogen og du får svar

Det finnes skogeiere i Åmot kommune. Hvor mye skog som hogges i året varierer en del. I 2020 ble det hogget ca. m3 med tømmer i vår kommune. Det tilsvarer en bruttoverdi på ca. millioner kroner - dette gjør skogsdrift til en stor inntektskilde i Åmot.

Det er mange som er med på å drive skognæringen fremover; entreprenører, skogsmaskinførere, tømmerbilsjåfører og ansatte innen skogbruk privat og offentlig. I Åmot har vi råvarene, kompetansen og mulighetene for verdiskapning og arbeidsplasser innen trebasert industri og en grønn omstilling.

Det produseres ca. m3 tømmer i Åmot hvert år. Det tilsvarer en rekke med fullastede tømmerbiler som strekker seg kilometer - like langt som fra Oslo til Hamar. DET er langt det!

Hvor mye tømmer?

For å bygge en vanlig enebolig trengs det ca. m3 sagtømmer. Av sagtømmeret som blir hogget årlig i Åmot kan vi bygge ca. eneboliger. Til sammenligning er det husstander i Åmot kommune. En vanlig enebolig i tre lagrer ca. 11-16 tonn CO2 i hele husets levetid.

I 2020 ble det i Åmot satt ut ca. 1 million planter etter hogst

Med et snitt på planter per dekar, tilplantes årlig et areal på ca. dekar, noe som tilsvarer fotballbaner

Page 1

Planter du 3 dekar skog, vil denne skogen i gjennomsnitt binde 3 tonn CO2 hvert år i år. Dette tilsvarer CO2 -utslippene fra en bil som kjører km i året.

For Åmot sin del vil det dermed tilsvare at årlig tilplantingsareal binder CO2 utslippene til biler som kjører km i året!

Group

I gamledager

Du visste kanskje ikke at vi idag har mer skog enn vi hadde for 160 år siden? I 1905 fant to karer, Olav Nergaard og Tollef Kilde, ut at det var på tide med noen føringer for hogst. Skogen vår var nesten borte! Dermed ble det innført skogvedtekter i Åmot. Noen år senere ble landets første forstmann med høyere utdannelse tilsatt i vår kommune.


Mye takket være Olav og Tollef har skogeierne i dag en såkalt foryngelsesplikt; Senest tre år etter hogst skal skogeierne ha gjort tiltak for å få opp ny skog.

Fra 1910 - 2010 fordoblet kubikkmassen med skog seg!

Jordskiftet

Åmot har vært i et jordskifte de siste 20 åra. Først ble Rena Leir og Rødsmoen øvingsområde etablert i 1997. Deretter kom Regionfelt Østlandet i 1999. Dette har påvirket skogeierne i Åmot i stor grad - over halvparten av skogeiendommene er involvert i det som omtales som Norges hittil største jordskifte.

skaterboy

Her kan du se hvordan vi kan lage bl.a. tilsetningsstoffer er til is, paracett og andre næringsprodukter av tømmeret i Åmot.

Biobegrep & Det grønne skiftet

Kua raper metan og olja er skitten. Da er det fint å vite at vi i Åmot sitter på fremtida for Det grønne skiftet. Alt du kan lage av olje, kan du lage av tre!

BIOENERGI
Fornybar energi fra trær og planter.

BIOPROSPEKTERING
Leting etter forbindelser eller gener i organismer - som kan brukes til å lage nye ting. For eksempel medisiner.

FORNYBAR ENERGI
Energi fra kilder som hele tiden får tilførsel av ny energi. Skogen er fornybar kilde til varme og drivstoff.

FANTASTISK!
Hele Rena leir og sentrum fyres av bioenergi!

I fremtida kan vi kanskje bygge romskip med utgangspunkt i tømmeret fra Åmot!

Et grantre består av mange muligheter. Her vil jeg bygge redet mitt!

0% ANNET

Jordforbedring
Bio-oljer
Pellets og kull

0% LIGNIN

Vaniljesmak
Betongtilsetning
Dispergeringsmidler

0% HEMICELLULOSE

Proteiner
Bioetanol og biogass

0% CELLULOSE

Konsistensmidler
Plast og ekstiler
Papir, papp og kartong

Se skogen for bare trær

Furu og gran er de tresortene vi har mest av i Åmot kommune. Disse innvandret til Norge etter istiden for ca. 0 år siden og trives særdeles godt i vår region. I våre omgivelser kan de bli opp til 0 meter høye.

Sola

Uten sola hadde vi ikke hatt liv på jorda. Sammen med solenergi, tar plantene opp vann og karbondioksid og gir oss oksygen i retur. Det er dette vi kaller fotosyntese

photosynthesis

Denne nettsiden er utgitt av Åmot kommune og Kontaktutvalg for skogbruk i Åmot i samarbeid med Skogselskapet i Hedmark fordi vi ønsker å vise deg hvor viktig og bra skogen er for deg og oss.

moose-right
Page 1